Ще санират сградата на бившия МУЦ

Общата стойност на проекта е 1 027 000 ливо

Сградата на бившия Междуучилищен център ще бъде обновена по спечелен проект от Община Благоевград. Целта е да бъдат създадени подходящи условия за поетапното изграждане на модерен младежки център, където да бъдат провеждани извънкласни обучителни и културни дейности.
С реализирането на проекта ще се подобри енергийната ефективност на образователния център, като идеята е да се постигне възможно най-ниско потребление на енергия. В резултат на това ще бъдат постигнати и значителни ползи за околната среда, чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид, което ще доведе и до подобряване на живота на жителите.
Общата стойност на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ е 1 027 000 лв., 100% безвъзмездни финансови средства, а срокът за изпълнение е 24 месеца.
Той е финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Проектът ще се реализира в партньорство с Норск Енерджи, Норвегия.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен