Избрани Новини

Днес е Световен ден на дизайна

Не бива да се бърка с пълното значение на оригиналната дума design на английски език

27 април е Ден на графици и дизайнери, популярен още като Световен ден на дизайна. Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие.
Не бива да се бърка с пълното значение на оригиналната дума design на английски език в смисъл на (основно) проект (архитектурен, строителен или друг), план, скица, чертеж и (разширено) модел, конструкция, композиция. В България не само значението на думата дизайн е по-различно от това в Англия, но и професията дизайнер носи по-различен заряд.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)