Избрани Новини

Четири центъра за грижа за лица с психични разстройства откриха в Каменица

Целта е даване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства

Четири нови центъра за грижа за лица с психични разстройства официално отвориха врати в село Каменица, община Струмяни. В присъствието на първите потребители, персонал и много гости кметът на община Струмяни Емил Илиев преряза лентата и пожела здраве, сили, бодър дух и вяра в новото начинание.
Откриването на четирите центъра за хора с психични проблеми в село Каменица стана възможно благодарение на проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът е на стойност 1 082 000 лева, които са 100% безвъзмезда финансова помощ. Разработен е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа. Проектът включва създаване и предоставяне на четири нови социални услуги - центрове за грижа за лица с психични разстройства от резидентен тип за 60 лица. В центровете ще бъдат настанени лица, които ще бъдат изведени от специализирани институции.
В рамките на проекта вече е извършен подбор и обучение на персонал, закупуват се материални активи. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат осигурени качествени грижи, съобразно индивидуалните нужди на отделните потребители. Ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната – оказване на съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация със социални, здравни, образователни и други подкрепящи услуги.
Реализирането на проекта по ОПРЧР 2014 – 2020 допълва постигнатото по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с подкрепата на която беше изградена цялата социалната инфраструктура за предоставянето на новите услуги в село Каменица. Дейностите по строителството на четирите центъра приключиха в началото на 2021 г. Проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ беше на стойност 2 124 000 лв., отново 100% безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент и по двата проекта, довели до откриването на новите социални услуги, е Община Струмяни.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)