Избрани Новини

Стартира работата по бъдещия ГКПП Струмяни – Берово

Комисия между България и РС Македония започва работа по бъдещия пункт

Министерският съвет прие решение за утвърждаване състава на българската част от Смесената експертна комисия за проектиране на нов граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни - Берово, между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония.
Смесената експертна комисия ще има за задача да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасето, пресечната точка с границата, мястото на новия граничен пункт, необходимата инфраструктура, постройките, видовете товари и пътници, режима на функциониране, правните и нормативни въпроси и др. В комисията от българска страна се включат представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Агенция „Митници“, Министерството на транспорта и съобщенията, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция “Пътна инфраструктура", „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, Областна администрация - Благоевград и Община Струмяни.
С решението на правителството областният управител на Благоевград се определя за възложител/бенефициер по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония 2014 - 2020 г. Той следва да осъществи подготвителните дейности, проектирането и строителството на новия ГКПП.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)