Днес е Световният ден на радиолюбителите

През 1925 г. в Париж е основан Международният радиолюбителски съюз IARU

Днес е Световният ден на радиолюбителите. На тази дата през 1925 г. в Париж е основан Международният радиолюбителски съюз IARU. Днес членове на този съюз са повече от 160 страни в света, в които се отбелязва този празник.
За рождена дата на организираното радиолюбителско движение в България се приема 5 юни 1926 г., когато 38 електроинженери, радиотехници, кадрови военни, един търговец и един директор на строително дружество провеждат събрание в салона на софийското градско казино за учредяване на Български радиоклуб.

В края на 1947 г. се създават основите на първата държавна организация – „Народен съюз за спорт и техника” (НССТ), в която намира място и радиолюбителството. През март 1948 г. се провежда и официалният учредителен конгрес. Две години по-късно, по време на втората национална конференция, с временно разрешение за няколко дни в ефира излиза първата българска официална любителска радиостанция LZ1AA. Това е знаменателно събитие за българските радиолюбители. Направен е голям пробив в ефира. Макар и съвсем формално, под чисто бюрократичен контрол, но все пак вече официално, по света се понасят инициалите LZ.
В годините напред радиолюбителството у нас има своето развитие. През 1992 г. в Казанлък се провежда първото изложение на радиоапаратура „Хоби радио“. С годините то утвърждава мястото си на нашата радиолюбителска сцена и става традиционно, като прераства в място за социални срещи на хората от цяла България, занимаващи се с това хоби, и се утвърждава като най-голямото сборище на радиолюбители у нас.
По света има повече от 2,5 милиона лицензирани радиолюбители. В България те са около 6 000.
Радиолюбителството не е само средство за комуникация, то е високо технологично научно хоби разпространено по целия свят. Радиолюбителството предлага на всеки да развива собствените си технически умения, спомага за самоусъвършенстване и едновременно с това доставя голямо удоволствие и забавление.
Използването на различни видове радиостанции, антени, техники и апаратури за осъществяване на радиовръзка на различно разстояние, не се прави с цел разговорите да излизат по-евтино, а само с идеята за по-далечна, интересна и екзотична радиовръзка. Всеки радиолюбител има свой индивидуален и уникален повиквателен знак, който носи информация за страната, от която е радиолюбителят. Всички инициали на български радиолюбители започват с LZ, след това има цифра от 1 до 9, която определя това, дали човекът е от Северна или Южна България, добавят се и различни букви.

Морзово съобщение е предаване на буквите чрез дълги и къси сигнали, условно наречени "тире" и "точка". Това е един от начините за общуване на радиолюбителите, както и на телеграфните апарати.

В днешни дни приложението на радиолюбителството е за съдействие на службите при аварии.
При природни катаклизми мобилните и фиксираните мрежи изключват системите си. Тогава на помощ идват радиолюбителите.
Прието е в ефира да се говори на „ти“ и всички да са приятелски настроени един към друг. Организират се многобройни състезания, както на местно, така и на международно ниво.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"