Днес е професионален празник на стоматолозите в България

БЗС участва в много инициативи за превенция на оралното здраве

Днес е денят на Св.Антипа, който покровителства професията на стоматолозите. Празнуват зъболекарите, които се борят за правата на съсловието и на пациентите, за развитието и усъвършенстването на денталната медицина в България. Българският зъболекарски съюз (БЗС) отбелязва 11 април като професионален празник на българския дентален лекар.

БЗС има над 8 600 членове. Участва в много и разнообразни инициативи за превенция и поддържане на оралното здраве. Сред тях са Програмата за орална профилактика на деца от 0 до 18 години, отбелязване на Световния ден на оралното здраве с беседи и лекции, организиране на форуми по дентална медицина, които предлагат последните научни и технологични постижения.

БЗС осигурява и продължаващото медицинско обучение на своите членове, благодарение на което лекарите по дентална медицина в България могат да поддържат, доразвиват и обогатяват знанията си в името на своята професия.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"