Стоматолог от Разлог е изправен на подсъдимата скамейка

Съдят Р.Д. за неправомерно получаване на парични средства от НЗОК

Районна прокуратура - Разлог е предала на съд Р.Д., лекар по дентална медицина, по обвинение за извършено от него престъпление по чл. 212б, ал. 1, т. 1, вр. чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

От юли 2011 г. обвиняемият Д. работел като лекар по дентална медицина в Разлог. В това си качество до 2015 г. имал сключени договори с Районната здравноосигурителна каса -  Благоевград, подновявани всяка година. Като страна по тях, обвиняемият бил изпълнител на първична извънболнична дентална помощ в изпълнение на Национален рамков договор за дентални дейности.

През периода на действието им срещу Р.Д. постъпили сигнали от пациенти - здравно осигурени лица, относно отчетени дентални дейности на тяхно име, които реално на са били извършени от обвиняемия лекар. В тази връзка били извършвани много проверки от РЗОК – Благоевград - по конкретни поводи и комплексни такива относно цялостната му дейност. Жалби били подавани и до Районна прокуратура - Разлог, респ. препратени от РЗОК - Благоевград по компетентност.

В хода на воденото досъдебно разследване са били установени и други пациенти, спрямо които били извършвани неверни вписвания относно ползвани услуги.

По повод извършените проверки от РЗОК - Благоевград относно дейността на д-р Д. са били констатирани много нарушения във връзка с установени разминавания и несъответствия във въведените данни. Наложени са му били санкции за извършвани неверни вписвания - манипулации на различна стойност. Същият бил санкциониран по административен ред, като впоследствие наказателните постановления са били отменени от Административен съд - Благоевград и възобновена административно-наказателната процедура. Срещу Р.Д. е било повдигнато обвинение за извършено престъпление.

Установено е, че обвиняемият, вместо да отразява вярно обстоятелствата в издаваните от него документи – амбулаторни листове, спесификации и фактури, издавал документи с невярно съдържание. С действията си той целял документално оправдаване и неправомерно получаване на суми от НЗОК. Действайки по този начин, в периода от 6.07.2011 г. до 29.10.2014 г. лекарят получил без правно основание парична сума в общ размер на 1720.83 лева – собственост на Националната здравноосигурителна каса - София.

Предстои делото да продължи в съда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен