Избрани Новини

Младежи ще чистят парк в Благоевград по европейска инициатива

Събитието се провежда по линия на транснационалната екологична инициатива "Заедно можем“

Младежи доброволци, участващи в проекти по две от програмите за териториално сътрудничество, ще чистят парк „Ловен дом“ в Благоевград днес от 13.00 часа. Събитието се провежда по линия на транснационалната екологична инициатива „Заедно можем“, финансирана от Европейската комисия.

Кампанията се организира с подкрепата на програмите ИНТЕРРЕГ „Гърция - България“ 2014-2020 и „Балкани - Средиземно море“ 2014-2020. Освен в България, през този месец екологични събития ще има в още две държави – в община Ореоксатро, Гърция, и в столицата на Албания – Тирана.

„Заедно можем“ е част от инициативата на Европейската комисия Interreg Volunteer Youth (IVY), която дава възможност на млади хора от цяла Европа да станат част от европейското териториално сътрудничество.

Допълнителна информация за събитието можете да намерите на интернет-страницта на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ „Гърция–България 2014-2020“.

Привличането на младежи доброволци към граждански инициативи цели популяризиране на политиката за сближаване на Европейския съюз и разпространяване на информация за обхвата трансграничното сътрудничество на Балканите.

Политиката за сближаване на ЕС е насочена към намаляване на различията в нивото на развитие между държавите – членки. Тя подкрепя създаването на работни места, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, насърчаване на икономическия растеж, опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот на гражданите.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов