Избрани Новини

Изложба "Гутенберг и славянския свят" може да се види в Дупница

Изложбата се състои от 24 илюстративни табла

Изложба "Гутенберг и славянския свят" ще може да се види в Дупница, в малката зала на Общинската художествена галерия. Откриването е днес от 17.00 часа.
Ще се презентира проектът "Консервация и реставрация на старопечатни издания на дупнишки просветители от ХІХ век" на ИМ - Дупница, финансиран от Министерството на културата.
Изложбата е резултат от съвместните усилия на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св.Климент Охридски“, Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“ и Държавния културен институт към МВнР на България. Тя е посветена на едно от великите човешки открития – изобретяването на книгопечатането преди 560 години от Йохан Гутенберг и неговото значение за славянския свят.
Изложбата се състои от 24 илюстративни табла, в които се проследяват основните моменти от развитието на кирилското книгопечатане от ХV в. до ХІХ в. като се акцентира на хронологията на българското книгопечатане. Представени са фотоси на редки и ценни книги, запазени в българските фондохранилища. Това са екземпляри от първите печатни кирилски книги от края на ХV в. от Краков и Цетина, венецианските издания на Божидар и Винченцо Вукович от първата половина и средата на XVI в., изданията на първия български печатар Яков Крайков от 1566-1571 г. Показани са кадри на знакови за историческото развитие на българската книжнина печатни книги: „Абагар“ на Филип Станиславов от 1651 г., „Стематографията“ на Христофор Жефарович от 1741 г., „Кириакодромион“ на Софроний Врачански от 1806 г. – първата новобългарска печатна книга.
Посетителите ще имат възможност да разгледат една богата фотоизложба, отразяваща образците на славянското и българското книгопечатане, които трудно могат да се видят в оригинал, експонирани всички заедно в хронологическата последователност на една изложба.
Д-р Румяна Дечева, реставратор към ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", ще презентира процеса на консервация и реставрация на старопечатните издания и ръкописи от фонда на Исторически музей - Дупница:
Конволют, съдържащ старопечатна книга „Служба за св. Георги Нови“, редактирана от Хр.Димитров-Дупничанин, отпечатана през 1855 г. в Самоков и два ръкописа с религиозно и светско съдържание, подвързани заедно през 1871 г.;
Тефтерче на Димитър Бисеров, 1867 г.;
Рецептурник, 1824 г.;
Вестник „Пътник”, бр. 1, год. І, 1870г., Болград
Реставрацията и консервацията на старопечатните издания бяха извършени по проект, финансиран от МК по Програма за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.
Реставрираните ценности ще може да видите в изложбата.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)