Избрани Новини

Работна среща за подпомагане на уязвими общности проведоха ромски общественици

Тя е в рамките на инициативата "Ранно учене и развитие"

Екипите на Сдружение ЛАРГО, Фондация Фонд ИГА и Фондация "Бъдеще" проведоха работна координационна среща на 21 и 22 март във Велинград в рамките на инициативата "Ранно учене и развитие", финансиран от Тръста за социална алтернатива. Целта на срещата бе обсъждане и приемане на застъпнически план и програма за общностна работа и мобилна услуга за семейства с деца от 0 до 3 г. Програмата за социална подкрепа ще подпомага родители от уязвими общности за изграждане на умения за грижа за децата в най-важния етап от ранното им развитие – първите 1 000 дни.
Срещата мина изключително ползотворно и позитивно, обсъдиха се проблемите в сферата на предоставянето на социални услуги, социални дейности, социалния диалог на ниво община и държава, както и конкретни промени в Закона за социалните услуги, и прекия хоризонт и перспективи на работа в сферата на социалното подпомагане на уязвими групи. 


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)