Професори от Университета в Любляна ще четат лекции в ЮЗУ

Цикълът от лекции е в катедра "Химия“ на Природо-математическия факултет

Днес в зала 301 (Учебен корпус № 2) от 14:30 ч. ще се проведат лекции на представители на Факултета по химия и химични технологии към Университета в Любляна, Словения. Гости ще бъдат проф. Бостиян Генорио, който ще представи лекция на тема „Въглеродни материали за съхраняване и превръщане на енергия“ и проф. Алес Ручигай, който ще говори за „Катализа и хетерогенни реакционни системи“.
Цикълът от лекции в катедра „Химия“ на Природо-математическия факултет се организира в рамките на проект „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичния и металургичен университет“ с ръководител за ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Иванка Станкова.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"