Избрани Новини

Подобряват условията за работа в Социален патронаж - Дупница

Общината спечели финансиране за проекта

Община Дупница спечели финансиране за проект "Подобряване на материалната база в Домашен социален патронаж и Диетично столово хранене - гр.Дупница" пред фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, утвърдена със заповед №РД-25-1/12.01.2021 г. на министъра на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 56 941,37 лв., от които 6 963,93 лв., съгласно изискванията на програмата и с решение на ОбС, са собствено съфинансиране. Останалата част от средствата са безвъзмездна финансова помощ от фонд „Социална закрила“.

Проектът е подготвен от общинска администрация и цели подобряване на материалната база на социалната услуга, която осигурява грижи за най-уязвимите граждани - общо 260 потребители, възрастни хора, самотно живеещи, хора с увреждания, военно инвалиди и ветерани от войната.

Проектното предложение идва в отговор на нуждата от подобряване на материалната база и социалната инфраструктура, тъй като помещенията не са ремонтирани повече от 10 години. Чрез него ще се постигне по-висока степен на ефективност на работния процес и спазване на санитарно-хигиенните изисквания и норми. От друга страна ще се осигури по-благоприятна работна среда и повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, което същевременно е предпоставка за подобряване качеството на предлаганата услуга и задоволяване в по-голяма степен потребностите и очакванията на крайните получатели.

Договорът за финансиране е подписан на 1.03.2022 г., в момента тече процесът на избор на изпълнител на СМР, срокът за изпълнение е 4 месеца.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май