Избрани Новини

Излезе от печат научната монография "Християнски храмове от Югозападна България“

Автори са Жана Пенчева, Васил Марков и Петя Костадинова

Излезе от печат колективната научна монография на Жана Пенчева, Васил Марков и Петя Костадинова „Християнски храмове от Югозападна България“. Тя е резултат от теренните проучвания на авторския колектив по Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката. Книгата е издадена с финансовата подкрепа на програмата, в която Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“ участва. Научният труд съдържа 330 страници текст и 374 визуални цветни образа (формат А4).
В първа глава на книгата д-р Жана Пенчева, върху материал от изследваните на терен 98 църкви и в широк културно-исторически план, е анализирала архитектурата, монументалната живопис и иконописта на възрожденските православни храмове от Югозападна България. Проф. д.н.к. Васил Марков е представил, във втора глава, митологичните символи в църковната дърворезба от региона. В трета глава Петя Костадинова, редовен докторант в катедра Културология, е изследвала възможностите за социализация и популяризиране на проучваните паметници, при използване на новите технологии. Колективната монография е снабдена с обемист корпус (каталог) на 69 църкви, съдържащ богат визуален материал. Негов автор е д-р Жана Пенчева.
Добрата полиграфия е дело на екипа от професионалисти в Издателския комплекс „Неофит Рилски“ под ръководството на директора Радослав Петров. За снимковия материал заслуга има гл.ас. д-р Крум Иванов и колективът от катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ към Факултета по изкуствата. Забележителният графичен дизайн е дело на гл.ас. д-р Огнян Георгиев.
Книгата е налична в Университетската библиотека на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя ще бъде предоставена на всички депозитни библиотеки в страната, както и на градските библиотеки и на музеите в Югозападна България. Предстои публикуването й в електронен вариант.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)