Избрани Новини

Нова дисциплина в ЮЗУ акцентира върху защитата на личните данни

Тя е разработена по проект по програма "Жан Моне – модул“

Председателят на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Европейския надзорен орган по защита на данните Венцислав Караджов бе гост в Югозападния университет „Неофит Рилски“, за да даде символично начало на въвеждането на новата учебна дисциплина „Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави“ в Правно-историческия факултет и Стопанския факултет.
ЮЗУ „Неофит Рилски“ е първият университет в страната, в който студенти от специалностите „Право“, „Финанси“, „Международни отношения“ и „Национална сигурност“ ще изучават учебна дисциплина с акцент върху защита на личните данни. Новата дисциплина е разработена в рамките на проект по програма „Жан Моне – модул“.
В лекцията си Венцислав Караджов засегна въпроси, свързани както с международноправните инструменти, законодателството на Европейския съюз, така и с българското законодателство в областта на защитата на личните данни. Той разказа пред аудиторията какво представляват личните данни и обработването им, каква е ролята и отговорността на администратора на лични данни и кога се допуска обработването им. Председателят на Комисията отбеляза, че личните данни трябва да се обработват по ясни правила и даде полезни съвети как да защитаваме личните си данни като представи редица практически примери.
В края на лекцията Венцислав Караджов посъветва студентите да задълбочат знанията си в тази учебна дисциплина. Той отбеляза, че всеки публичен орган е длъжен по закон да има служител, отговарящ за защита на личните данни и подчерта, че това дава добра възможност за работа на юристи и на завършили други специалности, които са придобили специализирани знания и умения в областта на защита на личните данни.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)