Днес е Международният ден на майчиния език

В света се говори на повече от 6 000 езика

Родният или още майчин език е езикът, който човек научава първо още от рождението. Родният език на човек е базата за неговата социолингвистична идентичност.

Някой може да има два или повече родни езика и по тази причина да е двуезичен или многоезичен. Редът на научаване на тези езици не е определящ за дълбочината на тяхното знаене. Например, френскоговореща двойка може да научи дъщеря си първо на френски, а после на английски, но ако дъщерята израсне в англоговореща страна, най-вероятно тя ще е владееща английски.

Международният ден на майчиния език, обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г., се отбелязва ежегодно от 2000 година насам с цел насърчаване на многоезичието и културното многообразие. Тази дата е избрана в памет на събитието 21 февруари, 1952 г., когато в Дака, столицата на днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти – участници в демонстрация за защита на родния си език, бенгалски, който те са поискали да се признае за официален език на страната.
Днес в света се говори на повече от 6 000 езика. 2 500 от тях са застрашени от изчезване, като 33 са европейски.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен