Избрани Новини

Депутатът Христо Терзийски настоява за допълнителни средства за Кюстендилска област

Те са необходими за 23 инфраструктурни проекта, напомня народният представител от ГЕРБ

Народният представител от ГЕРБ – СДС Христо Терзийски настоява за допълнителна средства за изграждане и довършване на 23 приоритетни инфраструктурни проекта в Кюстендилска област. Финансовите средства са необходими за обекти в общините  Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Кочериново и Рила.

„Внесох предложение за изменение и допълнение на Законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. Въпреки сериозните инвестиции в инфраструктура през последните години в Кюстендилска област, все още нуждите на населените места са големи. Общинските бюджети имат силно ограничени средства за капиталови разходи. Без подкрепа от Държавния бюджет, общините няма как да изпълнят важни за местното население и за развитието на областта проекти“, коментира народният представител от ГЕРБ – СДС.

Терзийски уточни, че направените предложения за увеличаване на капиталовите разходи на общините и за благоустрояване на населените места в област Кюстендил ще бъдат гласувани в Народното събрание следващата седмица.

Това са проектите в петте общини, както необходимите средствата за тях:

Изграждане на икономическа зона Кюстендил, за която има подписано споразумение с Индустриални зони. Осигурен общински терен /17 000 000.00 лв./;

Основен ремонт и реконструкция на писта в Спортен комплекс „Осогово“, осветление за нея и стадиона, и покриване на част от секторите за лицензиране на стадиона за европейски състезания и състезания от група А на футболното първенство. Изготвен е КСС /2 771 000 лв./;
Осъществяване на програмата за развитие на Зоологическа градина Кюстендил и в съответствие с действащата национална и европейска нормативна уредба за територията на зоопарка е изготвен и влязъл в сила Подробен устройствен план и е изготвен работен инвестиционен проект /4 500 000 лв./;
Инженеринг (проектиране, авторски надзор, изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на село Крайници, община Дупница /1 591 284.00 лв./;
Инженеринг (проектиране, авторски надзор, изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на село Самораново, община Дупница /1 937 055.60 лв./;
Проектиране, изграждане на нов и реконструкция, и рехабилитация на съществуващ водопровод в село Яхиново, община Дупница – първи етап /1 899 811.04 лв./;
Основен ремонт на ул. “Седма рилска дивизия“ в участъка до ул. „Цар Симеон Велики“ да ул. „Венелин“, улица с о.т.2032-703 по регулационния план на гр. Дупница /522 411.60 лв./;
Основен ремонт на ул. „Венелин“, улица с о.т.693.2043 по регулационния план на гр. Дупница – сключен договор /828 084.00 лв./;
Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бистрица, община Дупница с дължина 4.52 км. /осигурена сума - 750 000.00 лв., необходима сума - 1 457 400 лв. с ДДС/;
Рехабилитация на водоснабдителната система на село Джерман, община Дупница и връзка с възможност за аварийно захранване с дължина 8,00 км. – сключен договор. Осигурена сума – 409 000 лв. Необходима сума - 2 887 666 лв. без ДДС или 3 465 200 лв. с ДДС;
Консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска гробница - гр. Сапарева баня /118 560 лв./;
Изграждане на Експозиционна зала - Сапарева баня /600 000 лв./;
Покритие на сграда за обществено обслужване с предназначение – амфитеатър в гр. Сапарева баня /734 382 лв./;
Рехабилитация на парк в с. Сапарево /540 000 лв./;
Спортна площадка и игрище за мини футбол в с. Сапарево /228 000 лв./;
Текущ ремонт на обект: „Фонтан и водна каскада, представляващ част от обект „Оформяне на централно градско пространство“ - гр. Сапарева баня /258 000 лв./;
Ремонт на едноетажна сграда за обществено обслужване „Посетителски информационен център“ - гр. Сапарева баня /216 000 лв./;
Реконструкция на водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Сапарево с дължина 1278.30 м. /720 000 лв./;
Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове от 1 – 10 с дължина 3 335.2 м - с. Сапарево /1 104 000 лв./;
Улична канализационна мрежа и довеждащ колектор до съществуващ външен колектор - Сапарева баня /1 320 000 лв./;
Обект: "Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално-здравни услуги" – община Рила /385 723.97 лв./;
Обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици „Света Варвара“, „Подгорица“, „Рилски езера“, „Септемврийска“, „Света Петка“ и „Цар Симеон“ в община Рила / 19 лв./;
Комплексен проект за изграждане на инженерна инфраструктура на гр. Кочериново:
подобект: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Кочериново и с. Бараково, община Кочериново - Етап I, II;
Подобект: Изграждане на канализация за гр. Кочериново - Етап I, II, III, IV и V /10 000 000 лв./Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)