Избрани Новини

Раждаемостта в община Сатовча е много по-ниска от смъртността

Смъртните случаи през 2021 година са 221 - с 30 повече, отколкото през 2020

През 2021 година в община Сатовча са се родили общо 129 деца, което е с 31 по-малко в сравнение с 2020 година. Издадени са 85 акта за раждане, като 84 от тях на деца, родени в чужбина и 1 акт, съставен по съдебно решение. Пресъставените актове са от: Испания – 39, Великобритания – 10 броя, Германия – 10, САЩ – 7, Турция – 5, Гърция – 3, Финландия – 3, Норвегия – 3, Португалия – 1, Унгария – 1, Франция – 1 и Швеция -1.
От издадените през 2021 година актове за раждане 38 деца са родени през 2021 година, 33 деца са родени през 2020, 5 деца са родени през 2019, 1 дете е родено през 2018, 1 дете е родено през 2017, 1 дете е родено през 2016, 2 деца са родени през 2015, 1 дете е родено през 2006, 1 дете е родено през 2001 и 1 дете е родено през 1999 година.
Справката показва, че за 2021 година най-много деца са се родили в селата Кочан – 24, Слащен – 21 и Сатовча - 15. Нулева раждаемост по населените места през 2021 година няма. През 2021 година най-ниска е раждаемостта в село Крибул – 1 родено дете, следвано от селата Жижево – 2 и Долен с 3 родени деца.
Тревожната новина в статистиката през 2021 година е, че раждаемостта е много по-ниска от смъртността.
Смъртните случаи през 2021 година са 221, което е с 30 повече, отколкото през 2020 година, когато е била 191. Високата смъртност вероятно се дължи и на пандемията, която обхвана света - заразата COVID 19, както и последиците от заболяването.
Най-многобройното население и през 2021 година остава село Кочан с 3 420 жители. Второто по жители население остава село Вълкосел с 2 765 жители, а третото населено място по брой жители е село Сатовча с 2 405 души.
През 2021 година най-малобройно населено място на територията на община Сатовча остава село Жижево с население от 356 жители, следвано от село Долен с население от 381 души и село Крибул с 389 души.
В сравнение с 2020 година населението през 2021 година се е намалило с 56 жители, което показва отрицателен прираст на населението в общината.
През 2021 година сключените граждански бракове са 77 на брой, които са с 26 повече в сравнение с предходната 2020 година.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)