Проектът "Топъл обяд" в Сатовча се удължава до 30-ти юни

Услугата по проекта ще се предоставя на 200 социално слаби в общината

Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов подписа договор, с който проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сатовча“ се удължава до 30.06.2022г. Настоящият проект има за цел да осигури безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея, както и подобряване качеството им на живот. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която община Сатовча развива в подкрепа на лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; лица и семейства, обект на месечно подпомагане. С предоставяне на топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ще се задоволи потребностите от храна за хора, които не могат да си осигурят сами, което ще доведе до намаляване на броя на живеещите в бедност лица. Проектът цели предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевите групи при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
Услугата по проекта ще се предоставя за 200 лица в община Сатовча за период от 18 месеца /от 1.01.2021 до 30.06.2022 г./ само в работни дни – общо 371 работни дни за периода на изпълнение на проекта. Разнообразието в менюто за топъл обяд ще осигури на потребителите от целевата група прием на храна в съотношение и количества, които да доставят достатъчно енергия и да не лишават организма от жизненоважни вещества, витамини и минерали. Обядът включва супа, основно ястие и хляб и веднъж седмично
десерт и/или пресни плодове. Храната се пакетира в съдове и опаковки за еднократна употреба, разрешени за контакт с храни. Приготвяната храна ще се доставя ежедневно до домовете на потребителите в населените места Сатовча, Долен, Плетена, Кочан, Ваклиново, Жижево, Вълкосел, Слащен и Годешево.
В рамките на проекта община Сатовча реализира съпътстващи мерки, целящи постигане на по-голяма информираност и осведоменост на лицата от целевите групи за други социални, административни, здравни и образователни услуги.
Проектът допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"