Избрани Новини

Излезе монографията "Мегалитни светилища от Югозападна България“

Представя резултатите от научната експедиция "Тракийски светилища от Западните Родопи, Рила и Пирин“

Излезе от печат колективната монография „Мегалитни светилища от Югозападна България“.
Монографията е подготвена от колегиума на Университетския научно-изследователски център за древни европейски източносредиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и представя резултатите от реализирането на интердисциплинарна научна експедиция „Тракийски светилища от Западните Родопи, Рила и Пирин“.
Изданието е отпечатано от Издателски комплекс "Неофит Рилски" и е осъществено с финансовата подкрепа на Националната програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ на Министерството на образованието и науката.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)