Избрани Новини

Архитектите за общинския проект за Бачиново: Предложената намеса силно урбанизира парка

Професионалистите предлагат възстановяване на парк Ловен дом и зелената система като цяло

Камарата на архитектите в Благоевград излезе със становище относно проекта на Общинската управа и кмета Илко Стоянов от ИТН за парк Бачиново с гръмкото наименование „Scapto Therme Aqua Park Bachinovo“. Запознайте се с мнението на професионалистите:

ДО

Г-Н ИЛКО СТОЯНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СТАНОВИЩE

Относно: Инвестиционно намерение за реконструкция на парк Бачиново и изграждане на СПА център .

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Приветстваме инициативата на Община Благоевград за развитие на градската среда . Регионална колегия Благоевград на Камарата на архитектите в България обединява близо 80 архитекти ,ландшафтни архитекти и урбанисти с проектантска правоспособност в устройственото и инвестиционното проектиране. След като се запознахме с инвестиционното намерение на Общината изразено на проведеното обществено обсъждане имаме следните опасения и забележки, които се надяваме да бъдат взети предвид

Парк Бачиново фунционално е крайградски парк с основно предназначение да осигури непосредствен контакт на посетителите с гората и природата в максимално естествения й вид . В този смисъл предложената от Вашия екип намеса силно урбанизира парка и променя тази му основна функция. Отчитайки факта, че парка се посещава от все по-голям брой хора и нуждата от контакт с природата е все по-необходим, намираме подхода на децентрализация на зелената система за много по-подходящ. А именно възстановяване на парк Ловен дом евентулно създаване нов парк до р.Струма, поддръжка и облагородяване на междублоковите пространства и зелената система като цяло. На тази база смятаме, че намесата в парк Бачиново трябва да се ограничи единственно до рехабилитация на съществуващата инфраструктура и подновяване на малки паркови архитектурни елементи. Така предложеният от Вас проект освен големи капиталови разходи, трудна и скъпа текуща поддръжка ще предизвика силно урбанизиране на територията и концентриране на голям човекопоток, вместо разсредоточаване и достъпност на зелената система .

Намираме за неудачно от архитектурна гледна точка функционалното обвързване на парк Бачиново с реконструкцията на закрития плувен басейн. Това е обвързване на публични и търговски пространства, които имат различен характер на ползване и финансиране .

Проекта за Спа комплекс – Терми Бачиново не уточнява основни елементи на такъв тип обекти. Не е уточнена категоризация на обекта, съответно капацитет, оперативни и инвестиционни разходи и съответно няма как да се докаже възвращаемости но инвестицията. Намираме посочените нива на посещаемост за силно преувеличени. Не са отчетени огромни текущи разходи на такъв обект и факта, че стопанисването на такъв обект е неспецифична дейност за една община.

Подземен паркинг и автогара от източна страна на р.Бистрица ще са технически затруднени и съответно прекомерно скъпи поради хидрогеоложки дадености, организация на движението, наклон на рампи за достъп, геодезически дадености и др. Терена предвиден за този паркинг от години се палзва за паркова среда от гражданите и такава функция грубо променя средата, като освен това се намира в заливна зона на р.Бистрица .

Като цяло предложеният проект – „Реконструкция и обновяване на парк Бачиново „не отразява контекста на средата в смислово и функционално отношение, като силно цетрализира и урбанизира ползването на парк Бачиново. Обвързва некоректно публични и търговски функции, неприсъщи за Община и предвижда неуточнени и завишени, дори излишни публични разходи. Не намираме удачна идеята Община Благоевград сама да инвестира и менажира СПА център поради липса на опит в тази област.

Предлагаме изготвяне на ново задание, като се организира архитектурен конкурс още на ниво концептуално развитие на зелената система на града в смисъла на нейната обвързаност и достъпност, отразявайки дадености и предвиждайки ясни ангажименти за поддръжка и развитие .

Природните дадености на Благоевград са неоспорими, но наш общ ангажимент е тяхното разумно и професионално усвояване с ангажирането на минимален обществен ресурс, както и предаване им на бъдещите поколения в съхранен вид. Обръщаме ви внимание , че архитектите от Благоевград са професионалисти с богат опит в проектирането и изграждането на публични обекти и са детайлно запознати със спецификата на средата, нейното развитие и история. Всички са силно ангажирани с проблемите на града и са на разположение за изработване на ново задание за проектиране и провеждане на независим архитектурен конкурс .

Така изготвеното становище е след проведено допитване до всички членове на РК на КАБ Благоевград .

С уважение,

арх. Александър Сандев

Председател на РК на КАБ – БлагоевградТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)