Избрани Новини

Нови противоепидемични мерки въвеждат в област Благоевград

Въвеждат се от 31.01. до 13.02.2022 г.

След извънредно заседание на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса, свикано от управителя Валери Сарандев, беше взето решение да бъдат въведени следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград, считано от 31.01.2022 г. до 13.02.2022 г. (включително):

1. Да се преустанови организирането и провеждането на екскурзии и групови туристически пътувания в страната.

2. Областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания да се провеждат при спазване на следните условия:
- присъственото провеждане на националните олимпиади на областно ниво и състезания се допуска само при провеждане на място на изследване за наличието на Ковид – 19 с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия персонал, участващи в провеждането на олимпиадата или състезанието, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или направено изследване;
- осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра в залата;
- носене на защитна маска за лице от всички участници, по време на целия престой в училището.

3. Да се преустановят присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
4. Провеждането на спортни състезания да се допуска без публика.
5. Да се забранят посещенията на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и други, без придружител – родител, настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния, след 20:00 ч.
6. Да бъде препоръчано учениците от първи до четвърти клас да носят защитна маска по време на престоя и обучението им в училищата.
7. Да се преустанови дейността на пенсионерските клубове в областта.
8. Да се ограничи до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в игрални зали, казина, дискотеки, кина, театри, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, при спазване на подхода със „Зелен сертификат“ и задължително отстояние от най-малко 1,5 м. между посетителите.
9. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, покриващи носа и устата.
11. Да се преустанови провеждането на музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
12. На пазари и тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м. и носене на защитна маска от работещите и посетителите.
13. Да се засили контролът по спазването на горепосочените противоепидемични мерки от всички компетентни институции.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)