Избрани Новини

Кметът на Белица: Необходими са повече финансови средства и овластяване на селските райони

"Така ще ги направим привлекателни за бизнес и за живеене" заяви Ревански пред Комитета на Регионите в Брюксел

По време на 148-тата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите, която се провежда на 26 и 27 януари онлайн, кметът на Община Белица Радослав Ревански взе отношение от страна на българската делегация в комитета относно дългосрочната визия за селските райони на Европейския съюз.Той заяви, че устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги. Въпреки постигнатия напредък през последните години, текущият анализ на ситуацията в България показва, че техническата и социална инфраструктура в селските райони е все още в незадоволително или в лошо състояние. За подобряване на ситуацията безспорно са необходими финансови средства, но също така и промяна в цялостното обществено настроение спрямо селските райони. Селските райони имат сериозен потенциал, който може да бъде развит и използван в тесен диалог и сътрудничество между институциите, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.
Основни докладчици по темата бяха Дубравка Шуица - заместник-председател на европейската комисия и Януш Войчеховски - комисар по въпросите на земеделието.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)