Контейнери за битови текстилни отпадъци вече има в Петрич

Нови контейнери за строителни отпадъци има вече в близост до три села

Община Петрич продължава методично да изпълнява дейности, свързани с преустановяване на практиката за изхвърляне на отпадъци на необозначени за целта места. Жителите на Петрич вече ще могат да се възползват от удобството на специални съдове, в които да изхвърлят битови текстилни отпадъци – непотребни дрехи и друг текстил. Три нови контейнера за тази цел бяха поставени на възлови места в града, които са на удобна локация за достъп и като периметър обхващат повече райони. Съдовете за текстилни отпадъци от бита са разположени на паркинга зад ГУМ – Петрич, на ул.„Марица“ в ж.к. „Самуил“ и до градинката на ул.„Рокфелер“ /близо до аптека №2/.

Идеята е да бъде регламентирано и улеснено изхвърлянето на този вид отпадъци на определени места, след което по сключен договор със специализира фирма ще се извозват и рециклират. Новите контейнери за битови текстилни отпадъци са получени по проект, изпълняван от Община Петрич – „Изпълнение на демонстрационен проект за намаляване на битовите отпадъци в община Петрич“ на ОП „Околна среда 2014-2020г.“

Ако се постигнат добри резултати, такива контейнери ще се поставят поетапно и в селата. Не по проект, но преди месеци като инициатива на Община Петрич по идентичен начин – с нови контейнери за строителни отпадъци, се направи стъпка към овладяване на замърсяването и с тях. Контейнерите са в близост до селата Коларово, Кърналово и Кавракирово и вече изпълняват своята функция.

Отговорността за чиста природа е обща – на местното управление и на обществото, защото средствата за почистване на нерегламентираните сметища са от бюджета на община Петрич и биха могли да се насочат за детски площадки, за здравеопазване, за образование, за култура, за спорт, за социални услуги.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"