Избрани Новини

Установиха замърсяване на река Струма от ТЕЦ "Бобов дол“

Мястото на замърсяването е при моста за село Покровник

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-София и Регионална лаборатория на ИАОС в града извършиха проверка по сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма.

Според сигнала мястото на замърсяването е при моста за с.Покровник, община  Благоевград. След обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е ТЕЦ „Бобов дол“. Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на река Джерман, която е ляв приток на река Струма, в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. Дружеството е титуляр на комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в река Разметаница пречистени отпадъчни води. В случая водите на реките Разметаница, Джерман и Струма са замърсени от заустване на отпадъчни води от ТЕЦ „Бобов дол“ с изключително високо съдържание на замърсители.

Извършено е контролно пробонабиране на двете места на заустване съгласно разрешителното, а именно: пункт №1 – заустване от водоотвеждащ канал след ПС избистрени води в река Разметаница и Пункт №2 – заустване от водоотвеждащ стоманобетонен канал след разпределителна шахта-площадка за утаяване на отпадъчни води, разположена на територията на ППС „Черно езеро“ в река Разметаница. След получаване на резултатите ще бъдат предприети действия по компетентност за ангажиране на административно-наказателна отговорност

Междувременно Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) към МОСВ е започнала преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ заради установено системно замърсяване на основание на Закона за опазване на околната среда.

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“. Това каза вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, след като вчера изненадващо посети ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“. Той изтъкна, че през годините лично е подавал множество сигнали заради емисии от комина на ТЕЦ „Бобов дол“ без сероочистваща инсталация и винаги получавал един и същ отговор от РИОСВ – че поради възникнала авария се е наложило използването на този комин.

Министър Сандов припомни, че срещу много ТЕЦ в България има немалко сигнали от граждани за замърсяване на околната среда, извършват се постоянно и проверки от институциите. „България има наказателни процедури от ЕК, свързани с дейността на ТЕЦ. Срещу страната ни е заведено дело в съда в Люксембург по отношение на наднормени нива на серен диоксид в района на Гълъбово. Затова ние ще предприемем действия срещу замърсителя“, категоричен е министърът.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)