Избрани Новини

Финализираха Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград

Ще предложен за гласуване на редовно заседание на Общинския съвет

Планът за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021 – 2027 г. /ПИРО/ получи положителна екологична оценка от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград. Предстои той да бъде предложен за гласуване по време на редовно заседание на Общинския съвет в края на януари. В случай, че бъде одобрен, Общината има готовност да пристъпи към реализирането му.
В рамките на няколко месеца бяха проведени онлайн анкети с граждани, бизнес и неправителствени организации относно идеи за проекти, които да бъдат включени в ПИРО. В допълнение бяха организирани обществено обсъждане и онлайн срещи за проучване на нагласите на заинтересованите страни.
„Всички постъпили градивни предложения са намерили отражение в Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград. Ежегодно той ще бъде подлаган на оценка, а ние възнамеряваме да го актуализираме всяка следваща година, така че да дадем възможност предложените проектни идеи от хората и бизнеса да бъдат заложени в него“, коментира на пресконференция Дамян Качулски, заместник-кмет по европейско развитие и иновации.
В срещата участва и заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова. „При одобряването от страна на Европейската комисия на програмите, касаещи новия програмен период, трябва да бъдем готови с нашите проектни идеи и проектни предложения за своевременно кандидатстване, възползвайки се от всяка една отворена процедура. Този план е рамка, в която са поместени потребностите на жителите за развитието на нашия град и същевременно ориентир за кандидатстване и обвързване с различните възможности и източници за финансиране. Ние имаме готовност да приемем всяко едно ваше предложение, да го анализираме и предприемем съответните действия, както за включване в интегрирания план, така и за изготвяне на проектни предложения и за кандидатстване за финансиране“ заяви Мария Петрова и апелира за гражданска активност.
По време на срещата стана ясно, че в ПИРО са включен проектни идеи съвместно с други общини, в това число и София.
Посоката на развитие на Община Благоевград е обобщена във визията на ПИРО: Община Благоевград – модерна, иновативна, свързана, зелена община, осигуряваща висок жизнен стандарт за своите граждани и условия за устойчиво икономическо развитие.
Планът за интегрирано развитие, както и презентации към него, могат да бъдат намерени на следния линк: http://www.blgmun.com/calendar312/PIRO_2021_2027.html


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)