Кой е Свети Стефан?

Честит имен ден на празнуващите!

Стефан е един от първите мъченици на ранното християнство. Драматичния край на живота му е описан в “Деяния на св. Апостоли” и въщност става начало на един вековен спор между юдеи и християни относно ролята и мястото на Исус Христос. Стефан бил млад, образован, агитатор с буен темперамент и талантлив оратор, отдаден пламенно на новата вяра.

В Ерусалим по онова време тези качества бързо довеждали до неприятности, което се случило и със Стефан – бил арестуван и изправен пред съда на синедриона. Обвинили го, че в речите си кощунствал, като предричал разрушаването на храма и обявявал, че словото на Исус било над Моисеевите заповеди. Младият хриситянин до голяма степен предрешил съдбата си, като вместо да се оправдава, приел позата на обвинител.

Като се позовал на Стария завет, в страстното си слово той обвинил евреите, че още от прастари времена постоянно се противопоставяли на волята на бога и съвсем неотдавна разпънали Исус на кръст: “...Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши! Вие всякога се противите на Светия дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на Праведника, чийто предатели и убийци станахте вие сега...”/ 7,51-52/. Тази дързост довела тълпата до ярост. Стефан бил завлечен извън града и убит с камъни. Тук драмата се разширява в неочаквана посока - екзекуцията била ръководена от “младия момък” Савел – бъдещият апостол Павел.

При първата си поява на библейската сцена Савел е фанатизиран фарисей, кой то не само погубва връстника си Стефан, но и начева страшни репресии срещу единоверците му: “...пакостеше на църквата, като влизаше по къщите, и влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор...”/ 8,3/. Преследваните били обхванати от паника. Които могли избягали от Ерусалим и потърсили спасение в други страни. В крайна сметка зловещото усърдие на Савел-Павел направило първата услуга на християнството. Бежанците основапи свои центрове в Близкия изток и спечелили привърженици сред другите народи, особено гръцкоговорящите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен