Илко Стоянов бе избран за председател на УС на ОУТР

Организацията за управление на Рило-Пирински туристически район проведе общо събрание

Кметът на Благоевград Илко Стоянов бе избран за председател на Управителния съвет на Организацията за управление на Рило-Пирински туристически район.
Позицията му бе утвърдена по време на проведено общо събрание, в което се включиха представители на 23 общини на територията на България. В срещата участва и заместник-министъра на туризма Мария Белколева.
За членове на Управителния съвет бяха определени представители от общините Банско, Сандански, Сапарева баня, Самоков и Благоевград.
Организацията за управление на Рило-Пирински туристически район е под ръководството на Министерството на туризма, а целта е да бъдат създадени условия за развитие на туризма, което от своя страна ще бъде в полза на местната икономика. Концепцията е заимствана от Западна Европа, като чрез райониране на държавата и предоставяне на конкретен бюджет се цели да бъде повишена конкурентоспособността на отделния туристически район, посредством създаване на привлекателен туристически продукт.
Участие в Общото събрание взе и Гергана Муртова, директор на дирекция „Икономическо развитие“ в Община Благоевград, която презентира пред общините маркетингова стратегия за развитие на Рило-Пиринския туристически район.
По предложение на кмета на Благоевград Илко Стоянов с цел равнопоставеност, общите събрания ще се провеждат на ротационен принцип по места, като ще бъдат обхванати всички общини, участващи в организацията.
Централният офис на Организацията за Рило-Пирински туристически район ще бъде базиран в Благоевград, но ще има и изнесени офиси и в останалите общини.
По време на заседанието беше обсъден и проектобюджетът за 2022 г., който е на стойност 864 хил.лева и предстои да се разгледа на национално ниво.
В ОУТР могат да членуват туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, общински и областни администрации, научни организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите и други институции и организации, чието седалище или място за извършване на дейността е в рамките на туристическия район. Членове могат да бъдат национални, общински и регионални музеи, национални и природни паркове, намиращи се на територията на съответния район.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен