Избрани Новини

Почина проф. д-р Иван Кочев – един от най-изтъкнатите български езиковеди

Професионалният път на проф.Кочев в Югозападния университет започва през 1988 г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ съобщи, че в навечерието на Деня на народните будители, на 31 октомври 2021 г., на 86-годишна възраст ни напусна проф. д-р Иван Кочев – един от най-изтъкнатите български езиковеди. Автор e на повече от 300 научни труда в областта на българската диалектология, фонологията и фонетиката, балканското и славянското езикознание.
Създава цяла школа от млади учени – научен ръководител е на над 20 успешно защитили докторанти и на повече от 200 дипломанти. Започва своята научна дейност като аспирант на проф. д-р Стойко Стойков в Българската академия на науките, впоследствие става дългогодишен ръководител на Секцията за българска диалектология и заместник-директор на Института за български език.
Професионалният път на проф.Кочев в Югозападния университет започва през 1988 г. От 1995 г. до 2004 г. е редовен професор, а от 2004 г. – гост-професор в ЮЗУ „Неофит Рилски“. През 2015 г. получава почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет.
Бившият председател на Международния комитет на славистите проф. д-р Януш Шатковски (Полша) определя проф. д-р Иван Кочев като „несъмнено най-добрия съвременен познавач на българските диалекти“.
Поклонението пред проф.Кочев ще се състои на 4 ноември (четвъртък) от 12:30 ч. в църквата „Свети Седмочисленици“ в София.
„Осемнадесет години бележат научноизследователската ми дейност в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Без каквото и да е преувеличение, категорично мога да заявя, че това е един от най-щастливите и успешни периоди от моя живот, тъй като е свързан очевидно с призванието ми да бъда в непосредствена близост с най-младото поколение, жадуващо да учи и да се образова. Макар че съм възпитаник на БАН и по-голямата част от работата ми е протекла в Института за български език, където бях заместник-директор и ръководител на Секцията за българска диалектология с лингвистичен атлас, а също така и десет години в Софийския университет (по линията на интеграцията на БАН с него), едва в ЮЗУ получих пълна възможност да разгърна силите си като истински преподавател“ – думи на проф.Кочев в списанието „Езиков свят“, Том 3 от 2007 година.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)