В Разлог забраниха пазарите на промишлени стоки на открито

Заповедта влиза в сила от 1 ноември

Със заповед на кмета на община Разлог инж.Герчев се преустановява търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки, с изключение на селскостопанска продукция, намиращи се на територията на община Разлог. Заповедта влиза в сила, считано от 1.11.2021 г. (понеделник) до второ нареждане.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед се възлага на кметовете на населени места в общината и на инж.Гърменов, зам.кмет по „Социални дейности“.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"