В Банско ще събират опасни отпадъци

Събирането е от 10.00 часа до 14.00 часа на 3 ноември

Община Банско, съвместно с организациите по оползотворяване, с които има сключени договори, организира кампания за събиране на следните видове отпадъци:
- електрическо и електронно оборудване
- батерии и акумулатори
- живак и съдържащи живак уреди
- отработени масла
- лакове и бояджийски материали
- химически препарати и химикали
- замърсени опаковки с опасни вещества
- лекарства с изтекъл срок на годност
Събирането е организирано от 10.00 часа до 14.00 часа на 3 ноември /сряда/ в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес Банско, ул.„Дунав” № 22 ( Общински гараж ).


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен