Избрани Новини

Община Банско се включва в стипендиантска програма

Стипендиантските места са в областите медицина, архитектура, строителство и геодезия и право

Правителството прие списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2022 г.
Пета поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.
Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната Администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.
През 2022 г. стипендиантски места ще обявят от Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, общинска администрация Банско и областна администрация Софийска област в областите медицина, архитектура, строителство и геодезия и право.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден