Започва гроздоберът в Гоцеделчевско

Берат се ранните винени и десертни сортове

На основаниe чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с прибиране на реколтата от лозята в община Гоце Делчев, осигуряване на по–добър ред по време на събиране, избягване на кражби и пускане на животни в лозови масиви, кметът на община Гоце Делчев издаде заповед. С нея се определя гроздоберът на територията на община Гоце Делчев да започне по сортове, както следва:
- За ранните винени и десертни сортове от 1.10.2021 г.
- За всички останали сортове от 8.10.2021 г.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен