Провериха в Петрич обекти, финансирани с европейски средства

Зам.мнистърът се запозна със започващото обновяване на местното читалище

Зам.министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира в Петрич обекти, които се финансират с европейски средства.
Той се запозна със започващото обновяване на местното читалище „Братя Миладинови“, за което Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира близо 1,7 млн.лева. Договорът за него е сключен на 29 юни 2021 г. и строителните дейности са финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“.
"Тук съм, за да се уверя, че ремонтът на сградата ще бъде направен качествено и в срок", заяви зам.министър Шишков.
Проектът предвижда модернизация на помещения и повишаване на енергийната ефективност при запазване на фасадата. За тази цел се предвижда изолацията да бъде поставена от вътрешната страна на стените.
Обновени ще бъдат театралният салон, репетиционни зали и библиотеката. Ще бъде обособена нова детска читалня, обясниха секретарят на читалището Вангелия Тренева и главният инженер на общината Николай Попов.
В читалището над 300 деца се занимават с различни музикални изяви.
Зам.министър Шишков посети новия градски парк, изграден също със средства от ОПРР на мястото на бившите казарми.
В него с финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България се изгражда нов музей, в който ще има експозиции, свързани с антична или нова история и др. По проекта Петрич си партнира с гръцката община Серес, където също се изгражда музей.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"