Днес е Световен ден на туризма

Започва да се отбелязва от 1980 г.

Днес е Световен ден на туризма. Той се чества  ежегодно на 27 септември. Започва да се отбелязва от 1980 г. с решение на  третата сесия на Генерална асамблея на Световната организация по туризма в  Торемолинос, Испания (септември 1979).

Световната организация по туризъм (СОТ) е водеща международна организация и специализирана агенция на  Организацията на обединените нации. Основните цели на СОТ са подпомагане на  устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за  икономически растеж и устойчиво развитие,и намаляване на негативното му  влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и  обучение в областта на туризма, като по този начин туризма става част от  инструментариума за постигане на "Целите на хилядолетието" на ООН.

Честит ви ден, планинари!