Тръгва националният туристически поход "По стъпките на Самуиловите воини"

Началото е на 3 октомври от 9.30 часа

Националният туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини“ се провежда всяка година в първата неделя от месец октомври, в една походна колона по 5-километровия път от НПМ „Самуилова крепост“ – с.Ключ в община Петрич.
През 2021 год. походът се провежда по случай 1007 годишнина от управлението на цар Самуил. Той е традиционен и дава възможност на туристите ежегодно да преминават през интеркативния туристически маршрут „Път на Самуиловите воини“.
Преходът е от Т3 категория на трудност.
Тази година се включват и родолюбци от Сдружение "България щит", както и над 80 туристи - деца и възрастни от Гоце Делчев има деца от първи-втори клас, най-възрастният участник е на 86 години. Традиционно участват и от ТД "Момини двери" - Г.Делчев.
На всички участници в VIII Национален туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини“ сдружение „Млад планинар“ осигурява удостоверение за участие в VIII НТП „По стъпките на Самуиловите воини“, както и награди за най-млад и вай-възрастен участник в похода.
Участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви по пешеходен туризъм. По време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците. Спазва се дисциплината и реда, определени от ръководителя на похода. Ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда и за поведението на участниците като цяло. Препоръчително е участниците в похода да имат лична застраховка и задължително да са клинично здрави.
Програмата по планираните дейности при провеждане на VIII НТП „По стъпките на Самуиловите воини“ е обявена няколко дни преди провеждане на похода, съобразявайки се със заповедите на Министерството на здравеопазването. Спазването на дисциплина в походната колона, съзнателното и отговорно отношение към природата и хората около нас е предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на похода. При груби нарушения на реда и прояви,  несъвместими с целите на похода, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"