Международен екофорум се провежда в Кюстендил

Той е на тема "Отговорен бизнес, отговорни домакинства, отговорни институции”

Втори ден в Кюстендил се провежда международният екофорум „Отговорен бизнес, отговорни домакинства, отговорни институции”, който e насочен към повишаване на гражданската активност, доброволчеството и промяната в моделите на поведение на бизнеса и местната власт в Кюстендил относно опазването на околната среда и подобряването качеството на атмосферния въздух.

В парк-хотел Кюстендил всеки, който има интерес към темата за екологията и се интересува от това как може да допринесе за опазването на околната среда, може да посети събитието в един или няколко от трите панела, както следва:
Панел III: БИЗНЕС – 17.09. от 14.00 – 17.00 часа
Събитието се организира от Асоциацията за социална отговорност и развитие чрез иновации (АСОРИ), в партньорство с общинa Кюстендил и Норвежкия университет за зелено развитие (HGUt) и e част от дейностите по проект „За чист въздух в Кюстендил“.
Вход: свободен.
Събитието ще се проведе съобразно въведените на 7.09.2021 противоепидемични мерки, при използване на не повече от 30% от капацитета на залата, в която ще се проведе събитието, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.
Проект "За чист въздух в Кюстендил" се осъществява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен