Ландшафтен архитект ще се грижи за красива и зелена градска среда

Новите зелени зони в Благоевград ще бъдат реализирани поетапно

За първи път в историята на Община Благоевград ландшафтен архитект ще отговаря за проектирането и поддържането на зелените площи в града.
Ландшафтен арх.Венелина Стефанова е ангажирана с отговорната задача да изработи и реализира проекти, които да променят облика на областния център.
От една страна, това ще се отрази качеството на околната среда и ще допринесе до намаляване на емисиите от фини прахови частици, а от друга ще превърне Благоевград в атрактивна дестинация за туристи.
Новите зелени зони ще бъдат реализирани поетапно, като ще бъде засаждана подходяща за градска среда храстовидна и дървесна растителност.
Ланд.арх. Стефанова е назначена в дирекция „Екология и чиста среда“.
Сред приоритетите на кмета Илко Стоянов е подобряване на качеството на въздуха и подобряване на условията за живот в общината, част от което е всъщност зелената градска среда.