Избрани Новини

Мария Танева встъпи в длъжност "младши съдия“ в Окръжен съд - Кюстендил

Назначена е след спечелен конкурс

Мария Танева встъпи в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил. Тя е завършила специалност „Право“ в Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Има две годишен стаж в програмата Fulbright, в Софийски районен съд и Софийски градски съд. Работила е като юрисконсулт в Дирекция „Съдебна защита“ на Министерството на финансите.

Мария Танева е назначена за „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 27.07.2021 година след спечелен конкурс и успешно завършено обучение в Националния институт на правосъдието.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден