Общинският съвет в Благоевград днес заседава

Влиза нов парламентарист от листата на ЕНП

Днешното редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград ще започне с обявяване на решение на Общинска избирателна комисия относно прекратяване пълномощията на Гергана Владимирова Муртова – общински съветник от листата на Местна коалиция ЕНП (ЕНП – СДС - БДО), поради подадена оставка и обявяване за избран за общински съветник в листата на Местна коалиция ЕНП (ЕНП – СДС - БДО) - Захарин Кирилов Хаджийски. Той е добре познат на благоевградската общественост, тъй като е бил съветник два мандата в Общински съвет Благоевград. Хаджийски ще заеме мястото на Гергана Муртова, която ще ръководи дирекция „Икономическо развитие и интеграции“ в община Благоевград.
След попълване състава на постоянните комисии към Общинския съвет, заседанието ще продължи с разглеждане на питане от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ  относно неспазване на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Благоевград. Сред основните въпроси е как се организира дейността по премахването на незаконно разлепени плакати, листовки и информационни материали.
Председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти - Йосиф Кочев ще докладва предложение относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Очаква се съветниците да одобрят предложение, относно финансиране на процедури „Инвитро” със средства от бюджета на Община Благоевград.
Местните парламентаристи ще се произнесат и по внесено предложение относно изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година. от община Благоевград предлагат средствата, предвидени за ремонт на клетката на лъвовете в Зоопарка  да бъдат пренасочени за изплащане на паричните средства на родителите по Наредбата за стимулиране на раждаемостта за 2020 и 2021 година. В момента сред общинските съветници върви неформален дебат относно това как да се процедира с зоопарка. Подходът на предишното общинско ръководство, а именно да се работи на парче не е бил правилен. „Една клетка няма как да направи зоопарка най-модерен на Балканите. Трябва да се изработи цялостна концепция как да се развива, включваща оценка на състоянието на зоопарка".
Очаква се да бъдат гласувани и две извънредни точки, като едната е свързана предложение  относно прекратяване на договора за възлагане и управлението на Общински футболен клуб „Пирин“ ЕООД- Благоевград и избор на временно изпълняващ длъжността управител на ОФК „Пирин“. В предложението се посочва, че до кмета Илко Стоянов е постъпило искане от Венко Попов да му бъде прекратен договорът по лични причини. До провеждане на конкурс за избор на нов управител е предложено на позицията да бъде назначен Атанас Дафинов Дафинов.
Второто предложение за извънредна точка е от инж. Христо Дюлгеров, заместник-кмет по строителството на община Благоевград, относно промяна на наименованието и структурата на Бюджетно звено „Заведения за социални услуги“.
Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.
Дневният ред беше одобрен на Председателския съвет към Общинския съвет.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен