Над 1 милиард лева са влезли в Благоевградска област от европейски проекти за 6 години

Повече от половината от средствата са за изграждането на АМ "Струма“

1 256 411 455 лв. са средствата от европейските структурни и кохезионни фондове (в т.ч. и националното съфинансиране от 15%), които са инвестирани на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на юни 2021 г., сочи регулярната шестмесечна справка на Областен информационен център – Благоевград.
Повече от половината от средствата, договорени за инвестиции по европейските проекти в Пиринско, са за изграждането на АМ „Струма“. Дори и извън тях, обаче, европейските средства, предоставени като безвъзмездна подкрепа за инвестиции в областта по останалите Оперативни програми, възлизат на внушителната сума от близо 520 млн. лв.
С най- голям дял в тази сума – 40% - са средствата, предоставени по линия на Програмата за развитие на селските райони - 205 млн. лв. По тази програма, европейско финансиране са получили и най-разнообразен тип бенефициенти като те са както общини, така и юридически лица - земеделски стопанства, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, а също така и земеделски производители като физически лица.
Програма „Региони в растеж“ е втората след ПРСР, предоставила най-крупните средства за развитие на региона. 118,5 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ за благоустрояване на градската среда в градовете Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански и Разлог. Средствата са инвестирани в благоустрояване. обновяване на многофамилни жилищни сгради и образователна инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица обществени и административни сгради, изграждане на социална инфраструктура, реконструкция на улична мрежа и др.
ОП „Околна среда“, макар и с по-малко на брой изпълнявани проекти, заема не малък дял от привлеченото европейско финансиране – 17%, като средствата са инвестирани основно за подобряване управлението на отпадъците в областта с изграждането на нови модерни инсталации за постигане на устойчива „кръгова икономика“. През този програмен период е завършен напълно и водния цикъл на Банско.
Програмата за бизнеса - ОП „Иновации и конкурентоспособност“, инвестира близо 60 млн. лв. за изпълнението на 1448 броя проекти в Благоевградска област. Около 1/3 от тези средства или 21,5 млн. от тях, през последната една година са насочени изцяло за подпомагане на фирмите в областта за преодоляване на последствията от Ковид.
198 проекта на обща стойност малко над 40 млн. лв. се изпълняват на територията на Пиринско по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като и тук безвъзмездната финансова помощ през последната година се предоставя изцяло за преодоляване на последствията от Ковид.
С най-малък дял по привлечени средства в област Благоевград са Програмата за морско дело и рибарство, ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“.
Към настоящия момент – средата на 2021г. - 78% от всички европейски средства, предоставени по линия на всички Оперативни програми или 978 101 228 лв. вече са реално изплатени за изпълнението на 2411 проекта (включително АМ „Струма“).
Само 21 проекта в цялата област са прекратени по различни причини, като всички те са в частния сектор.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"