Избрани Новини

Ще подобряват начина на живот на хората със специфични потребности

В Сандански се проведе дискусионна среща по проект "Заедно сме силни“

В периода 20-23 юли 2021г. се проведоха активно работни срещи със специалисти и ръководители на всички центрове за социално подпомагане, които функционират на територията на община Сандански, инициирани в рамките на проект „Заедно сме силни“, финансиран от германската програма „Aktion Mensch“.

Проектът се изпълнява от Сдружение "Съвремие", гр. Сандански и германската организация „Сдружение за подпомагане на младежката заетост“, което е позиционирано в Лайпциг, Германия.

Целта на проекта е да се подобрят условията и начина на живот на хората със специфични социални потребности на територията на община Сандански чрез подробен анализ на настоящата ситуация и набелязване на мерки за справяне с трудностите и проблемите в социалната сфера, с които в момента се сблъскат организациите, предлагащи тези услуги, както и потребителите на тези услуги.

Администрацията на община Сандански приветства тази инициатива и оказва пълно съдействие при изпълнението на всички дейности.

На 20 юли се проведе първата дискусионна среща, на която присъстваха всички специалисти и ръководители на центровете за социално подпомагане на територията на община Сандански. Срещата беше открита от кмета на община Сандански.

По време на дискусионната среща се постави началото на партньорски диалог за съвместно идентифициране на проблемите и търсене на алтернативни решения в рамките на възможностите за подкрепа, които предоставя германската програма „Aktion Mensch“.

В периода 21-23 юли 2021 г., дейността продължи активно в тази насока, като за целта екипът на проекта от двете страни – Германия и България, посети всички тези центрове за социална подкрепа, за да изготви задълбочен анализ и да предложи допълнителен набор от мерки и услуги, които да надградят постигнатото до момента на територията на община Сандански.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)