Избрани Новини

Пореден социален проект стартира в община Кочериново

Проектът ще осигури подкрепа чрез патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания

Кметът на община Кочериново Иван Минков сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Кочериново”, финансиран по Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от КОВИД -19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси – 2014- 2020 г.”
Проектът ще се изпълнява в периода 6.04.2021 г. - 6.05.2022 г. и е на обща стойност 134 599,29 лева.
Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19
Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)