РЗИ - Благоевград търси служители за ГКПП-тата

Те ще подпомагат дейността на органите на граничния здравен контрол

Регионална здравна инспекция-Благоевград набира отговорни и мотивирани лица за административно подпомагане дейността на служителите, осъществяващи граничен здравен контрол на ГКПП за периода на летния туристически сезон на 2021 г.

Кратко описание на дейността:
Подпомагане дейността на органите на граничния здравен контрол на ГКПП, за обезпечаване непрекъснат денонощен режим на работа и изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването, по отношение прилагане на противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID-19, вкл. вписване на данни, подпомагане дейността по издаване на предписания за карантиниране, извършване на изследвания с бързи антигенни тестове за COVID-19 и др.
С желаещите одобрени кандидати след проведено интервю, ще бъде сключен договор за извършване на услуга, със срок 30.09.2021 г.

Необходими документи:
Заявление свободен текст;
Автобиография;
Медицинско свидетелство за работа;
Диплома за завършено средно образование.

Срок за подаване на документи – до 23.07.2021 г. вкл.
Място за подаване на документи: административната сграда на РЗИ-Благоевград с адрес Благоевград, ул.„Братя Миладинови“2
Телефони за допълнителна информация: 0893417356Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"