МБАЛ - Разлог получи висок клас рентген

Акушеро-гинекологичното отделение е обновено

Продължат инвестициите на община Разлог в МБАЛ Разлог – със средства за нов рентген се присъединиха и прилежащите общини, на които искрено благодаря.
Приключва ремонтът в едно от най-значимите звена в МБАЛ Рзалог– Акушеро-гинекологично и родилно отделение. Средствата за ремонт и пълна реконструкция осигури община Разлог. Отделението е с нова визия и с модерна, удобна и функционална среда за младите майки и новородените, както и за лечение на болните.
В момента се ремонтира и поликлиниката в Разлог, която не е реновирана повече от 30 години. Ще се изгради нов покрив с термопанели и ще се постави изолация, което ще осигури не само по-добра среда за лекари и пациенти, но и ще подобри икономическите показатели на поликлиниката. Предстои доставка и поставяне на дограма.
Една от най-значимите инвестиции за МБАЛ Разлог е закупеният висок клас нов рентгенов апарат. По времето на пандемията преминаха стотици пациенти, старият рентген свърши огромен обем от работа, но практически е остарял и всеки момент може да дефектира необратимо.
Ето защо, заедно с ръководството на болницата взехме мерки, поканихме кметовете на прилежащите общини и общинските ръководства да участват в тази огромна и непосилна само за нас инвестиция. Всички мои колеги, чиито жители МБАЛ Разлог обслужва –община Банско, община Белица, община Якоруда, прегърнаха идеята и помогнаха, за което искрено отново благодаря.
Новият рентген е последно поколение медицинска апаратура.
Инвестирахме и в образната диагностика като закупихме приспособление за скенера в МБАЛ Разлог, което дава възможност за поставяне на специален контраст в подкрепа на работата на лекарите.
Имаме ясна цел и програма за модернизиране и подобряване условията за лечение и обслужване на болните в МБАЛ Разлог.
През последните години със средства от общината бяха ремонтирани Детско, Хирургичното и Неврологичното отделение, Акушеро-гинекологично и родилно, предстои ни ремонт на кухненския блок на детско отделение. Всяка година инвестираме в лечебното заведение като нашата цел е МБАЛ Разлог да се превърне в съвременна болница и предоставя модерни здравни услуги на жителите на община Разлог и прилежащите общини.