Избрани Новини

Ще санират две жилищни сгради в Гоце Делчев

Ще представят проекта от 11,00 часа на 8 юли

Община Гоце Делчев организира провеждане на първоначална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за БФП от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Проектът е на обща стойност 758 556,22 лева, като от тях съфинансирането от ЕФРР е в размер на 630 747.73 лева (85%), национално съфинансиране - 111 308.43 лева (15%) и съфинансиране от бенефициента община Гоце Делчев - 16 500.06 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца и той се очаква да приключи до 3.05.2022 г.
По време на информационното събитие ще бъде представен проекта, предстоящите за изпълнение дейности, целевите групи и резултатите, които се очакват да бъдат постигнати.
Поканени са да присъстват изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев, които ще се санират по проекта – сграда с адрес ул.Гоце Делчев 29 вх.А и сграда с адрес жк Дунав блок №27 и блок №28
Пресконференцията ще се проведе от 11,00 часа на 8 юли (четвъртък) в заседателна зала на Общинския съвет.


Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов