Оспориха решение на ОИК - Кресна

С него са прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Дончев като кмет на кметство на Сливница

В Административен съд – Благоевград е образувано дело № 627/2021 г. против Решение № 101-МИ/29.06.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Кресна. С оспореното решение са прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Дончев като кмет на кметство на с.Сливница, община Кресна и е анулирано издаденото му удостоверение за кмет на кметство. Решението на ОИК – Кресна е взето по повод постъпили от Районна прокуратура – Благоевград, териториално поделение Сандански, данни, че спрямо Йордан Дончев има влязла в сила присъда, с която същият е лишен от право да изпълнява държавна длъжност „кмет“ за срок от шест месеца.

Жалбоподателят оспорва решението на ОИК – Кресна за предсрочно прекратените му пълномощия.

В Административен съд – Благоевград по протест на прокуратурата е образувано и дело № 608/2021 г. против предходно решение на ОИК – Кресна от 15.06.2021 г., с което е отказано предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Дончев като кмет на кметство на с.Сливница и са поискани указания от ЦИК. Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"