Читалищната библиотека в Банско обогати своя фонд с ценни книги

Те постъпиха от Зографската света обител.

Читалищната библиотека в Банско обогати своя фонд с ценни книги, постъпили от Зографската света обител.
На първо място ще споменем „История славяноболгарская собрано и нарежденно Паисиемь Йеромонахомь", която е издадена в 2 екземпляра – единият е на църковно-славянски език: факсимиле на Зографската чернова от 1762 г., а другият екземпляр е на новобългарски език.
„Кондика на Зографската света обител /1734-1816 г./
Това представлява един вид „дневник”, където се отчитали даренията, постъпили в манастира от вярващите – пари, църковна утвар, книги и др. Изданието е съставено, като едната страница е изписана на църковно-славянски език, а на отсрещната страница текстът е отпечатан на съвременен български език.
„Празнични икони от Зографския манастир”
Цикъл икони с ктиторски надпис: Помени, Господи, Кирила монаха и родителите му, лето 1710.
Хранилището на обителта съхранява около 400 икони, други се намират по иконостасите на тринайсетте манастирски параклиса, а много са в светия олтар на главния храм. Братството на манастира издава иконите на Господски и Богородични празници на отделни носители от картон. Много ценно издание, което позволява запознаването с красивите изображения да стане достъпно за голям брой хора, които не са посетили до сега Света гора Атон.
Посланието на авторите на този труд е: „Всесърдечно желаем Христовата светлина и духовна ведрина, въплътена в свещените образи, да огрее душите и умовете на всички читатели на албума.”
„Зографски съборник” – включва славянски ръкописи, печатни издания на гръцки, аскетически сборник, царски поменик, писма на Васил Априлов и др.
Изданията са подредени за разглеждане в читалнята на библиотеката в Банско за всички посетители - жители и гости на нашия град.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен