Наградиха победителите в конкурса "Клас на годината 2020/2021 г.“

Кметът Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас

V „a“ клас на ПМГ „Проф. Ем.Иванов“ - Кюстендил с общ брой точки 199,7 спечели в категория прогимназиален етап (от 5 до 7 клас), а X „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем.Иванов“ с общ брой точки 91,3 в категория гимназиален етап (от 8 до 12 клас).
Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас днес на церемония в сградата на общината. Сред присъстващите бяха зам.кметът Светослав Василев, директорът на ПМГ Елена Стоилова, класните ръководителите Теодора Дамянова и Людмила Георгиева и деца от отличените класове.
Конкурсът се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кюстендил и има за цел да стимулира учениците към активна учебна дейност, редовно посещение на учебните часове, съблюдаване на дисциплината, мотивация за извънкласни дейности и подобряване на взаимоотношенията между съучениците чрез екипност и желания за усъвършенстване.
Регламента на конкурса беше с ясно разписани критерии, групирани в два раздела:
Раздел 1: успех на класа за учебната 2020/2021 г.; постижения в спорта, участие в състезания, конкурси, олимпиади и извънкласни дейности на местно, регионално и международно ниво.
Раздел 2 включваше критерии, касаещи поведението на учениците, както в училището така и извън него.