Избрани Новини

129 благоевградчани ще получат мобилни здравно-социални услуги в дома си

Община Благоевград има нов одобрен проект по ОП "Развитие на човешките ресурси 201-2020 г.“

Община Благоевград има нов одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 201-2020 г.“ От 1.07.2021 г. започва изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Благоевград“ на стойност 906 339 лв.
Целите на проекта са осигуряване на интегрирана подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора и осигуряване на защитена среда за потребителите и персонала, в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Благоевград.
Проектът предвижда в продължение на 1 година 129 жители на община Благоевград, които изпитват затруднения при самообслужването си, да получават мобилни здравно-социални услуги в дома си от наети за целта домашни помощници и мед. сестри. В същия период във всички социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Благоевград, ще се прилагат допълнителни мерки за превенция от COVID-19, в това число дезинфекция на сградния фонд, осигуряване на лични предпазни средства, безплатно тестване за COVID-19 на служителите и потребителите на услугите, осигуряване на допълнителен персонал при необходимост.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)