Съдът предаде на италианските власти българин, осъден за трафик на наркотици

Присъдата му е затвор за срок от 5 години, 5 месеца и 6 дни и 25 000 евро "глоба“

Тричленен състав на Окръжен съд – Благоевград допусна изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена от прокуратурата на Италия в Милано, и предаде българския гражданин Антон Р. с цел провеждане на наказателно преследване.

В представената пред Окръжен съд – Благоевград Европейска заповед за арест се иска предаването на лицето на италианските власти с цел изтърпяване на влязла в сила присъда наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ години, 5 /пет/ месеца и 6 /шест/ дни, както и 25 000 /двадесет и пет хиляди/ евро „глоба“.

Пред съдебния състав исканото лице, след като му бяха разяснени правата по ЗЕЕЗА, заяви, че дава съгласие за незабавно предаване на италианските власти на основание чл.45, ал.1 от ЗЕЕЗА с цел изтърпяване на наложените му наказания.
Разглежданата ЕЗА касае, според италианските власти, организирана престъпна дейност с предмет наркотични вещества, внасяни, транспортирани и разпространявани на територията на Италия.

Състав на Окръжния съд прецени, че макар описаната престъпна дейност да може да бъде квалифицирана и като престъпления по българския НК /чл.321 и чл.354а от НК/, съгласно чл.36, ал.3 от ЗЕЕЗА, не е необходима двойна наказуемост.

Решението на Окръжен съд – Благоевград е окончателно.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"